Egyházi ünnepek – Húsvét, Nagyhét

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók IKT eszközök és csoportmunka segítségével angol nyelven felelevenítik a Nagyhét napjainak (Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Húsvét vasárnap) történéseit. Az eseményekhez kapcsolódó angol nyelvű szavak, kifejezések elsajátítása mellett lehetőség van a ráismerő készség, kreatív gondolkodás, tanulói együttműködés fejlesztésére.

Fejlesztési célok

A tanulók megismerik a Nagyhéttel (Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Húsvét vasárnap) kapcsolatos angol szavakat, kifejezéseket. Önálló mondatalkotással röviden összefoglalják az egyes napok történéseit. Digitális és szociális kompetencia fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Ember és társadalom

Szükséges eszközök

tanári számítógép, tanulói számítógép (tablet), digitális tábla

Kulcsszavak

Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Húsvét, szókincs

Felhasználható tanulási eszközök

Húsvét – feltámadás