Bibliai történetek – Az irgalmas szamaritánus

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók megismerik az irgalmas szamaritánus történetét, és reflektálnak rá. Kontextusba helyezve gyakorolják a múltbeli történet elmesélésénél szükséges igeidőket (Past Simple, Past Continuous). Fejlesztik a hallott szövegértési készséget, illetve gyakorolják egy múltbeli történet elmesélését saját szavakkal (írásos formában, de megoldható szóban is).

Fejlesztési célok

Kommunikációs készség fejlesztése, hallott szöveg értésének fejlesztése, íráskészség fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Kedvenc olvasmányaim, könyveim.

Szükséges eszközök

tanári számítógép, tanulói számítógép, digitális tábla

Kulcsszavak

irgalmas szamaritánus, hallott szöveg értése, Past Simple, Past Continuous

Felhasználható tanulási eszközök