Egyházi ünnepek – Virágvasárnap

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanulók digitális eszközök segítségével megismerik a Jeruzsálembe való bevonulás történetét, helyszíneit. Virágvasárnappal kapcsolatos angol szavakkal, kifejezésekkel bővítik szókincsüket, fejlesztik az olvasott szövegértési készségüket.

Fejlesztési célok

Szókincs bővítése, olvasott szöveg értésének fejlesztése, ráismerő készség, kreatív gondolkodás fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Ember és társadalom

Szükséges eszközök

tanári számítógép, tanulói számítógép (tablet), digitális tábla

Kulcsszavak

Virágvasárnap, Jeruzsálem, bevonulás

Felhasználható tanulási eszközök