Online tanulási környezet közösségi fejlesztéssel

Dr. Dringó-Horváth Ida

A Református Tananyagfejlesztő Csoport digitális tananyagfejlesztési folyamatáról és a tesztelési eredményekről Dr. Dringó-Horváth Idával, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docensével beszélgettünk.

Kérem, röviden foglalja össze az olvasók számára, milyen feladatokat, tevékenységeket végzett a Református Tananyagfejlesztő Csoportban? 

Feladatom a digitális tananyagfejlesztés támogatása volt. Részt vettem a Református Tananyagtár mintaanyagokkal történő feltöltésének előkészítésében és támogatásában is: a témacsomagok, óravázlatok elkészítésének szempontrendszerét dolgoztam ki, amelyet a tananyagfejlesztők használtak. Emellett fejlesztő értékeléssel segítettem a tananyagfejlesztők és a szerkesztők munkáját.

Milyen alapelveket, célokat követtek a fejlesztés során?

Az volt a célunk, hogy modern szemléletű, az élményszerű tanulást lehetővé tevő digitális tartalmak szülessenek, melyek a lehetőségekhez képest a keresztyén identitás erősítését is támogatják. A fejlesztés során olyan tananyagot szerettünk volna létrehozni, amely keresztyén értékeket közvetít, korszerű pedagógiai alapelveket érvényesítve. A konkrét pedagógiai alapelvek a következőkben foglalhatók össze: a tananyag segítse a tanulókat az összefüggések, az egyes tananyagrészek közti kapcsolatok megértésében, és az adott korosztály életkori sajátosságaihoz igazodjon. Ne csak a tanulásra fókuszáljon, hanem a személyiség egészére hasson. Emellett segítse a pedagógusokat abban, hogy a tanulói felfedezésre, aktivitásra és együttműködésre építő, a tanulók kritikai gondolkodását fejlesztő, differenciált oktatási folyamatokat valósítsanak meg.

A teljes interjú a reformatus.hu oldalán olvasható.