TÉMACSOMAGOK

Természetismeret

A csoportmunkában zajló órán a tanulók kísérletek bemutatásán keresztül ismerkednek a levegő fizikai tulajdonságaival és összetételével. A következtetéseket a csoporttagok közösen vonják le, a tanárnak főleg koordináló szerepe van. Az órát LearningApps-feladatok teszik még izgalmasabbá.

A természetismeret óra keretében a diákok a könyvtári források (atlaszok, térképek, szépirodalmi művek) felhasználásával egészítik ki a tanteremben már megszerzett tudásukat hazánk vízrajzáról, majd ismereteiket LearningApps feladatok megoldásával mélyítik el.