Környezetünk anyagai: a levegő

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A levegő fizikai tulajdonságainak (szín, szag, halmazállapot, nyomás, tömeg), összetételének a megismerése egyszerű tanulókísérletekkel. A gyerekek csoportmunkában dolgoznak, egy-egy csoport egy-egy kísérletet mutat be. A következtetéseket közösen vonják le a tanulók, a tanárnak főleg koordináló szerepe van. Megismerkednek a levegő tömegszázalékos összetételével, egyszerű, de mégis látványos kísérlettel igazolják a levegő oxigéntartalmát. Az órát a Lerning Apps feladatok teszik még izgalmasabbá a tanulók számára.

Fejlesztési célok

Természettudományos világkép kialakítása, természettudományos kompetencia fejlesztése, kritikus, analitikus gondolkodás fejlesztése, anyanyelvi kompetenciák fejlesztése. A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása.

Kerettantervi tematikai egység

Állandóság és változás környezetünkben ‑Anyag és közeg.

Szükséges eszközök

1. Kísérlet: üvegkád/üvegtál, pohár, flakon. 2. Kísérlet: fa léc (kb. 1 méteres) két végén szöggel, 2 db lufi, zsinór. 3. Kísérlet: orvosi fecskendő(ezt a gyerekek is kipróbálhatják, akkor a létszámnak megfelelő mennyiség). 4. Kísérlet: üvegtál, tintával vagy ételszínezővel megfestett víz, teamécses, gyufa, befőttesüveg/pohár. 5. Kísérlet: vékony kukászsák, gázégő (vagy két db borszeszégő), gyufa

Kulcsszavak

tanulókísérlet; levegő; tömeg; nyomás; oxigéntartalom;

Felhasználható tanulási eszközök