Fejlesztőmunka a Református Tananyagfejlesztő Csoport műhelyében

A Református Tananyagfejlesztő Csoport évek óta sikeresen készíti hagyományos, papíralapú kiadványait, illetve fejleszt hiánypótló digitális tartalmakat, melyeket nem csak református iskolában tanító pedagógusok és diákok használhatnak könnyűszerrel. Az elmúlt évek innovációiról, a kiadványokról, a digitális tartalmakat kínáló Református Tananyagtárról, a pedagógusok szemléletformálásáról, illetve a jövőbeli tervekről Pompor Zoltán szakmai vezetőt, Farkas Judit projektmenedzsert és szerkesztőt, valamint Szalai-Németh Natália digitális koordinátort kérdeztük.

(Indri Dániel Janisz interjúja az Új Köznevelés 2021. évi május-júniusi számában.)

A Református Tananyagfejlesztő Csoport munkatársai

A Református Tananyagfejlesztő Csoport több mint négy évvel ezelőtt kezdte meg működését. Milyen ötlet indította el a munkát, és milyen keretek között működnek?

Pompor Zoltán: A református intézmények hagyományosan élen járnak az innovációban, a több száz éves kollégiumainkban folyó nevelő-tanító vagy éppen tudományos kutatómunka mindig kiérlelte azokat az újításokat, amelyek az egész magyar oktatási rendszer számára is példaértékűek és hasznosíthatóak lehettek. Az elmúlt évtizedekben örömtelien megnövekedett a református fenntartásban működő köznevelési intézmények száma, s időről időre szükségessé vált az itt folyó pedagógiai munka támogatása nemcsak szakmai szolgáltatásokkal (erről a Református Pedagógiai Intézet gondoskodik), hanem taneszközökkel is.

Ez a gondolat talált utat magának 2016 végén, amikor a magyar kormány 1 milliárd forintot különített el a Magyarországi Református Egyház számára egyházi tananyagfejlesztés céljára. A 2017 áprilisában elindult határozott idejű projekt nemrég lépett negyedik évébe, ez alatt számos hazai és nemzetközi kapcsolatot építettünk ki és erősítettünk meg annak érdekében, hogy alapelveinknek megfelelően a közismereti tárgyak tanításához keresztyén szellemiségű, komplex szemléletű, a református pedagógiai hagyományokban gyökerező, de 21. századi elveknek is megfelelő tartalmakkal támogassuk iskoláinkat.

Hogyan tudják segíteni a pedagógusok munkáját, milyen fejlesztéseik vannak?

P. Z.: Kezdetektől arra törekedtünk, hogy a hagyományos, papíralapú kiadványok mellett – korunkban egyre nagyobb szerepet kapó – digitális tartalmakat is készítsünk. Olyan segédanyag-csomagokban gondolkodunk, amelyek segítségével a pedagógusok a kerettantervben előírt követelményeket kiegészítve, a református sajátosságokat hangsúlyozva tudnak értéket közvetíteni. A munka kezdetén helyzetelemzésben tártuk fel az igényeket, az elmúlt évek fejlesztései ezekre az igényekre adtak minőségi választ. Legyen szó ajánlott olvasmány közös feldolgozását segítő taneszközökről vagy gamifikált keretrendszerről, ugyanazokat az elveket követjük: olyan gazdag „terített asztalt” kínálunk, amelyről válogatva a pedagógus a tanulók igényeihez tudja igazítani a Református Tananyagtáron (http://reftantar.hu) megtalálható tartalmakat.

Milyen jellegű kiadványok találhatóak meg a kínálatukban?

Farkas Judit: Az alapelveinknek megfelelően köteteinkkel is igyekszünk a világ teljességére, összetettségére, a jelenségek közötti összefüggésekre felhívni a diákok figyelmét, sok esetben a tantárgyi, tanórai kereteken is túlmutatva.

Kiemelt céljaink a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése, az olvasás megszerettetése, amelyek a kiadványainkban (https://reftantar.hu/konyvek/) is visszaköszönnek. Nagyon fontosnak gondoljuk azt is, hogy a magas szakmai színvonal mellett esztétikailag is igényes dolgokat fejlesszünk, a nyomtatott anyagokat jó legyen kézbe venni, szívesen forgassák őket a gyerekek és a szülők, pedagógusok is. 

A diákok életkori sajátosságait, szükségleteit is figyelembe vesszük, így az 5−6. osztályosoknak és a fiatalabbaknak elsősorban papíralapú kiadványokat, míg az idősebbeknek inkább digitális lehetőségeket kínálunk, így az óvoda-iskola közötti átmeneti időszak támogatásától az érettségire való felkészülésig minden iskolafokon tanuló számára tudunk segédanyagokat ajánlani. A legtöbb kiadványunk az alsó tagozatos diákok és az őket tanító pedagógusok számára készült, például irodalmi szöveggyűjtemények, Lackfi János humoros, gyereklelkű meséi a lélek gyümölcséről (Jóság néni csokija) vagy bibliai történetek négy nyelven (Történetek a Bibliából). A felsősöknek református írók regényeihez készítettünk szövegértést támogató munkafüzeteket, Magyarország történelmét bemutató képes albumot (Az idő kereke), gondolkodtató fizikapéldatárat, valamint daloskönyvet. Mindezekhez készültek a feldolgozást támogató pedagógus-ötlettárak is, továbbá a vizuális nevelés, természettudomány területén is kínálunk ötletadó, vagy teljes egészében átvehető foglalkozásterveket.