„Minden szöveg egy ablak”

Inspiráló irodalmi szövegeket és a feldolgozást támogató segédanyagokat vehet a kezébe minden olyan pedagógus, aki szeretné élményalapú foglalkozásokon keresztül közel vinni a gyerekekhez az irodalmat, és megszerettetni az olvasást. A pedagógus-szerkesztő házaspár, Miklya Luzsányi Mónika író, teológus-szerkesztő és Miklya Zsolt költő, gyerekirodalmi szakember nevével fémjelzett négykötetes irodalmi szöveggyűjtemény első két kötete, valamint a hozzájuk tartozó tanári ötlettárak már kaphatók a Kálvin Kiadó könyvesboltjában és a Református Tananyagfejlesztő Csoportnál.

A 3–4. osztályosoknak szóló szöveggyűjtemények célja, hogy a hivatalos alsós olvasókönyveket kiegészítve ajánljanak a református iskolák tanulói számára igényes és keresztyén értékrendet tükröző szövegeket, és ezeken keresztül szerettessék meg az olvasást. A kötetekben egy-egy – alapvetően az évszakokhoz, a természet és az iskola évköréhez, valamint az egyházi ünnepekhez kapcsolódó – téma köré épülve fontos szerepet kapnak a gyerekeket érintő élettémák, mesék, a képzeletet megmozgató szövegek és játékok is. A gyűjtemény anyagának válogatását alapvetően a szövegek befogadásának és feldolgozásának logikája határozta meg. Az ötlettárak tevékenységalapú, komplex anyagai erősen építenek a tantárgyi integrációra, és a hagyományos tanórai keretek mellett megvalósíthatók projekt- vagy témanapok, napközis foglalkozás vagy tábori tevékenységek részeként is.

A szöveggyűjtemény és a hozzá tartozó tanári ötlettárak összeállításában fontos szerepet játszott az a közel 40 pedagógus, akik először maguk próbálták ki az egyes művekhez kapcsolt tanórai tevékenységeket a háromhavonta megszervezett, többnapos műhelymunkák keretében, majd az itt szerzett élményekkel gazdagodva, saját iskolájukban, diákjaik segítségével tesztelték a feladatokat. Tapasztalataikról folyamatos visszajelzést adtak a szerzőknek, akik ez alapján finomították, véglegesítették a módszertani segédkönyveket. Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt íróházaspárt a tanári workshopokról, a pedagógiai szemléletváltásról és arról a komplex feladatrendszerről kérdeztük, amit az általuk szerkesztett szöveggyűjtemény képvisel.

Miklya Luzsányi Mónika író, teológus-szerkesztő és Miklya Zsolt költő a workshopon

Hogyan kapcsolódtak be a református tananyagfejlesztési projektbe?

Miklya Luzsányi Mónika: Pompor Zoltán, a projekt szakmai vezetője megkeresett minket, és elmondta, mi az elképzelése. Az első pillanattól kezdve az volt az ő látása – és ennek mi nagyon örültünk –, hogy szemléletváltásra vagy legalábbis szemléletformálásra lenne szükség az olvasóvá nevelésben és úgy általában véve az irodalomoktatásban. Az órákon ne arról legyen elsősorban szó, hogy a költő ekkor és ekkor született, illetve a költő ezt vagy azt akarja nekünk elmondani. Mi a saját gyakorlatunkban is sokkal inkább a szövegből, a szövegtestből indulunk ki, és ezáltal sokféle értelmezésre nyílik lehetőség. Az értelmezést pedig nagyon sokszor tevékenységeken keresztül bontjuk ki, hogy ne csak a verbális-nyelvi intelligenciában fejlettebb gyermekek számára legyen értelmezhető az az üzenet, ami egy-egy szövegben jelen van, hanem azoknak is, akik mondjuk a vizuális kifejezésben, zenében vagy a mozgás terén ügyesebbek.

Mondhatni komplex szemléletűek ezek az óratervek…

MLM: Igen, ez alapvető a mi felfogásunkban.

Ami nekem szembetűnő volt a kipróbáló pedagógusok workshopján, hogy az átadott módszertani eszközök mind-mind valahogyan a művészeti nevelés köré épülnek. Ez az én iskoláimból még egészen biztosan hiányzott, rajz- és énekórán legfeljebb készségfejlesztésről volt szó, irodalomórákon maximum fogalmaztunk, de a kreatív írás vagy az önálló alkotás meglehetősen hiányzott az oktatásból. Mennyire volt egyszerű kihozni a pedagógusokból a bennük rejlő művészt a képzésen?

Miklya Zsolt: Könnyű dolgunk volt, mert olyan csapat jött össze, amelyik fogékony erre a témára, fogékony a szövegekre, jó olvasó, és szeretné, ha a rábízott gyerekek is fejlődnének ezen a téren. Többszörös csapatépítéssel jutottunk el arra a szintre a pedagógusokkal, ahol már a koncepcióval is tudtunk foglalkozni. Az már az első ponttól kezdve eldől, hogy egy csapat olyanná formálódik vagy sem, hogy képesek megnyílni egymás előtt. Tapasztalhattuk, hogy van bátorságuk arra, hogy felfedjék az érzelmeiket, vagy akár el is sírják magukat egymás előtt. Azaz olyan énközlésre vállalkoznak, ami csak akkor működik, ha a műhelymunka fel van építve.

MLM: Ez sem történik azonnal. A legelső alkalomnak mi is csak az utolsó napjára terveztünk olyan feladatot, ahol erre esély volt. Úgy gondoltuk, hogy ha nem fog megtörténni, az sem probléma – mégis megtörtént, és nagyon katartikus volt. Azt viszont, hogy idáig eljussanak, gondosan fel kellett építeni.

MZS: Egy képzésen szép lassan érzékelhetővé válik, hogy az ember meddig mehet el. A személyiség védi magát, és ha túl drasztikusan vagy túl hirtelen történik a határátlépés, akkor lezár. Ezt nagyon finoman lehet tágítani, és fontos tapasztalat a workshop résztvevői számára, hogy ez a felnőtteknél sem történik másként, mint a gyerekeknél. Amit a tanárok végigéltek, az mintázza azt a folyamatot is, amin ők meg majd a gyerekekkel, a saját tanulócsoporttal együtt mennek keresztül. Ebben a folyamatban a tanárok egy olyan személyes és közösségen belüli megnyílást, növekedést, formálódást éltek meg, amit aztán közvetíteni tudnak a gyerekek számára is. Nem ajtóstól rohantunk a házba, hanem a szövegeken keresztül. Minden szöveg egyébként egy ajtó, egy ablak a személyiséghez.

A személyiség megnyitásán túl fontos eleme volt ennek a néhány képzési napnak az alkotás is.

MZS: Igen, a program nem egyszerűen olvasóvá nevel, hanem alkotóvá és olvasóvá egyben. A gyerek állandóan alkot, újra- és újraalkotja a szöveget, illetve a szöveggel való viszonyát. Számára az a szövegvilág, amivel éppen foglalkoznak, egy alkotásfolyamatban elevenedik meg. Megismeri ezeket a belső csatornákat, és a későbbiekben is, amikor szöveget olvas, működésbe lép ez a belső megelevenítő képesség.

Ehhez azért megfelelő szöveganyag is kell. Nehéz volt a válogatás?

MZS: Azért is van könnyű dolgunk, mert valami hihetetlen gazdag szöveganyaggal dolgozunk. Az én számomra hatalmas funkcióörömet jelentett maga a szövegválogatás, végigolvasni több száz kortárs és huszadik századi klasszikus verskötetet. Olyan szövegvilágokkal találkoztam a feladaton keresztül, amiről ha tudtam is, nem találkoztam vele így eddig. Minden olvasott könyvből a felfedezés örömével jöttem vissza. Egy olyan mappát gyűjtöttem össze, amiben több mint 150 költő több ezer műve van bepakolva, és ez még bővül is. Ezek mind olyan szövegek, amelyek alkalmasak arra, hogy megnyissanak gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

MLM: Hozzá kell tenni – ezt többször jelezték is a pedagógusok –, hogy ha csak a szöveggyűjteményt adjuk oda a tanítóknak, akkor nem biztos, hogy kedvet kapnak ennek a tanításához, sőt könnyen el is rettenhetnek. Míg ha ezt a fajta valóban komplex, játékpedagógiai és összművészeti alapú módszert, amit az Ötlettár közvetít, a kezükbe adjuk, akkor elképesztő élményekkel gazdagodnak.

A legnagyobb dolognak azt tartom, hogy senki sem morzsolódott le az egyéves kipróbálás során. Pedig olyanok is részt vettek, akik délelőtt-délután tanítanak, ami azért meglehetősen megterhelő. Mégis szorgalmasan végezték ezt a programot, ami bizony nagyon sok adminisztrációval is járt, mivel minden egyes feladatról, amit megvalósítottak, visszajelzést vártunk.

Miért vettek részt mégis ekkora lelkesedéssel a programban? A válasz erre, hogy a gyerekek is szeretik. A gyerekek is várják a foglalkozásokat, boldogan viszik haza a kis szöveggyűjteményt, és otthon is olvasgatják. Ezek az élmények pedig a pedagógusokat is átlendítik a nehézségeken, és megerősítik őket a hivatásukban.

Az interjút készítette: Ijjas Tamás
Szerkesztő: Földeáki Andrea

A Kezd őszülni a nyár és az Angyalmese című kötetek elérhetőek a Kálvin Kiadó kínálatában, a hozzájuk tartozó pedagógus ötlettárak pedig oldalunkon keresztül rendelhetőek meg.