Mátyás király udvarában

  • Időtartam:

    3 tanítási nap

Témacsomag leírás

3 napos témahét felső tagozatosoknak – Mátyás királyról már gyermekként sokat hallanak a tanulók, nagy az érdeklődésük a téma iránt. Erre építve célunk megmutatni, hogy mennyi érdekesség köthető Mátyás alakjához, korának történelméhez – nem csak az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Témanapterv” c. dokumentum letöltése. • A „Témanapterv” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Fejlesztési célok

Célunk bebizonyítani, hogy a történelem (ahogy a többi tantárgy is), csak az ismeretek egy kis részét mondja el egy-egy témával kapcsolatban, és hogy mennyire fontos jobban belemélyedni egy-egy tudományba. Egy történelmi téma komplexitásának érzékeltetése, más tantárgyakhoz való kapcsolódása. Cél bebizonyítani azt is, hogy sokszínűek maguk a tanárok is (pl. biológia tanár történelem foglalkozást is tud tartani stb.). Célunk még az önismeret, együttműködés fejlesztése, valamint a nemzeti öntudatra nevelés.

Kerettantervi tematikai egység

Szükséges eszközök

Ld. foglalkozások terve

Kulcsszavak

Mátyás király, témahét, sokféleség, kincsvadászat, zene, tánc, középkori játékok, viselet, Corvina, Mátyás korabeli motívumok

Felhasználható tanulási eszközök