Adventi vendégváró

  • Időtartam:

    1 tanítási nap

Témacsomag leírás

Az Adventi vendégváró témanap, az advent örömteli lelki megélését nyújtja a gyermekeknek dalokon, mondókán, bábjeleneteken, Bibliai üzeneteken, rejtvényen keresztül, süti- és naptárkészítéssel, vendéglátás közben. Minden Isten lelki ajándékaira világít rá, melyeket egymásnak adhatunk a témanap megvalósításával. A gazdag digitális és nyomtatható anyaggal, egy kis előzetes szervezéssel élménydús napot varázsolhatunk.

Fejlesztési célok

A tanulók ismerjék meg az adventi időszakot, érezzék át lelki tartalmait. Legyenek képesek figyelni Isten lelki ajándékaira (szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság). Legyen igényük ezek érzelmi átélésére, felismerésére. Ismerjék meg a vendégvárás legfontosabb elemeit, szabályait. Legyenek képesek maguk is megtenni a vendégvárás előkészületeit. Ismerjék fel, hogy milyen nagy öröm másokat vendégül látni, másoknak örömet okozni.

Kerettantervi tematikai egység

környezetismeret: Az iskola, magyar nyelv és irodalom: Olvasás, az írott szöveg megértése 2. az olvasás jelrend-szerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása, Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése, Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése, technika: Közösségi munka, közösségi szerepek,Tárgyi kultúra, technológiák, termelés, református hit- és erkölcstan: Ünnepeljünk együtt!

Szükséges eszközök

tányérok; poharak; terítők; adventi koszorú; tálak; kanalak; tálcák; szalvéta; kötények; bábok; paraván; házikó; mintadarab; gyufás-dobozok; színes-papírcsíkok; olló; ragasztó; filctoll; falitábla; gombostű; számítógép projektorral; nyomtatott segédanyagok; szókártyák;

Kulcsszavak

várakozás; vendégvárás; advent; naptár; lelki ajándék

Felhasználható tanulási eszközök