Kereszténység a középkorban

  • Időtartam:

    2 óra

Témacsomag leírás

A középkorban a kereszténység jelentős szerepet játszott a mindennapi életben. Nemcsak a vallásosság szempontjából volt fontos, hanem a kulturális fejlődésben és az oktatásban is számos reformot vezetett be. A középkort „sötét” jelzővel szokták illetni, azonban a jelen Törikalauznak az az elsődleges célja, hogy bemutassa, hogy miért is volt világos ez a korszak. Habár a témában helyet kap a pápaság és a császárság küzdelme, valamint az egyházszakadás, számos segédanyag található a szerzetesrendekről, az egyetemek kialakulásáról és a Cluny reformról is.

Fejlesztési célok

A tanuló tudjon ismereteket szerezni különböző forrásokból. Képes legyen információk gyűjtésére, rendszerezésére, térbeli és időbeli tájékozódásra. A tanuló tudjon összefüggő előadást vagy prezentációt tartani a megismert ismeretanyagról.

Kerettantervi tematikai egység

A középkor

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, hangfal, tankönyv, atlasz, füzet, okostelefon

Kulcsszavak

ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, kódex, invesztitúra, inkvizíció, eretnekség, kolduló rend, Aquinói Szent Tamás, VII. Gergely, Pápai Állam, egyházszakadás, egyetem, hét szabad művészet

Felhasználható tanulási eszközök