Életmód és mindennapok a 20. század első felében. A világgazdasági válság és a New Deal

  • Időtartam:

    3 óra

Témacsomag leírás

„Még nem hallottatok semmit!”- hangzik el a híres mondat A dzsesszénekes című kultikus filmben. Ezzel a mondattal, figyelemfelkeltés céljából akár egy történelemtanár is kezdheti a korszak oktatását, hiszen két olyan témával ismerkednek meg a diákok, amelyek a maguk módján egyediek, meglepők, izgalmasak, robbanásszerűek, amelyekhez fogható korábban nem volt. Jelen törikalauz a nagy világgazdasági válságot, a New Dealt és a 20. század első felében történő életmódváltozást hivatott bemutatni. Célja, hogy a diákok gazdasági, pénzügyi ismeretei bővüljenek, megismerkedjenek a tőzsde oly izgalmas, titokzatos, mégis veszélyes világával, valamint megismerkedjenek azzal a jelenséggel, ahogy a modern irányzat és a technológia fejlődése gyökeresen átalakította a kultúrát, művészeteket, társadalmi szokásokat és a mindennapokat. A törikalauz további célja, hogy a kerettantervet és forrásközpontú történelemoktatás kritériumait szem előtt tartva, változatos, életkori sajátosságnak megfelelő, a modern pedagógia vívmányaihoz illeszkedő anyagokkal mutassa be a korszak fő kérdésköreit, alakjait, mozgatórugóit, eredményeit, helyszíneit. Az összeállításkor törekedtünk egyrészt arra, hogy a témában mind közép-, mind emelt szinten érettségiző diákok számára, órai és otthoni tanulásra egyaránt legyen megfelelő tartalom. Másrészt arra is, hogy a megjelenő tartalmak a lehető legtöbb kulcskompetencia fejlesztését segítsék.

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

A világháborúk kora

Szükséges eszközök

Laptop, projektor, hangfal, íróeszköz

Kulcsszavak

életmód, világgazdasági válság, nagy gazdasági világválság, New Deal, Jazz, Charleston, 1920-as évek divatja

Felhasználható tanulási eszközök