A Reformkor

  • Időtartam:

    5 óra

Témacsomag leírás

A reformkor a magyar történelem egyik legjelentősebb korszaka. E rövid, de annál tartalmasabb politikai és kultúrtörténeti időszakban indul meg a nyugat-európai mintaadó államoktól lemaradt Magyarország komplex modernizációja, s születik meg számtalan gazdasági, kulturális, szociális vívmány. Megindul a küzdelem többek között a polgári átalakulásért, a nemzeti függetlenségért. A törikalauz célja, hogy a kerettantervet és a forrásközpontú történelemoktatás kritériumait szem előtt tartva, változatos, életkori sajátosságnak megfelelő, a modern pedagógia vívmányaihoz illeszkedő anyagokkal mutassa be a korszak fő kérdésköreit, alakjait, mozgatórugóit, újításait. Az összeállításkor törekedtünk egyrészt arra, hogy a témában mind közép-, mind emelt szinten érettségiző diákok számára, órai és otthoni tanulásra egyaránt legyen megfelelő tartalom. Másrészt arra is, hogy a megjelenő tartalmakkal a lehető legtöbb kulcskompetencia fejlesztésre kerüljön, helyes irányba fejlődhessen a nemzeti identitás és magyarságtudat. Mivel ebben az időben született meg hazánk Himnusza, fontosnak tartottuk továbbá, hogy a hanganyagok között megjelenjenek a korábban használt, felekezetekhez köthető néphimnuszok, így a diákok összehasonlíthatják ezek szövegét, dallamát hangszerelését Kölcsey művéével. A törzsanyag mellett, hogy a „haladás” jelszó még teljesebb értelmet nyerhessen a diákok számára, a korszak egyes művészeti ágairól is képet kaphatunk (tánc, zene, képzőművészetek).

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, hangfal

Kulcsszavak

Reformkor, Széchenyi, Kossuth, reformkori országgyűlés, reformprogramok, Himnusz, törvényhozás, vármegyék, Lánchíd, polgári átalakulás, jobbágyfelszabadítás, örökváltság, művészetek a reformkorban

Felhasználható tanulási eszközök