Forradalom és szabadságharc

  • Időtartam:

    5 óra

Témacsomag leírás

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történetének egyik meghatározó fordulópontja volt. A polgári átalakulást megindító, szinte mítosszá váló eseménysorozatot nemzeti identitásunk alapkövének tartjuk. Egyes szakértők szerint itt érhetjük nyomon történelmükben előszőr igazán karakteresen a nemzettudatot, az összetartozás érzést, a szabadságszeretetet, a nemzeti büszkeséget. E korszak adott hazánknak olyan nemzeti hősöket, akikre nem csak büszkék lehetünk, vagy példát vehetünk róluk, de nevük puszta említése is azt az érzést váltja ki belőlünk: „jó magyarnak lenni”. Mindezek miatt, 1848-49 hatással van jelenünkre és jövőnkre, így magyarként nem csak tudnunk, de értenünk is kell eseményeit. A törikalauz célja, hogy a kerettantervet és forrásközpontú történelemoktatás kritériumait szem előtt tartva, változatos, életkori sajátosságnak megfelelő, a modern pedagógia vívmányaihoz illeszkedő anyagokkal mutassa be a korszak fő kérdésköreit, alakjait, mozgatórugóit, vívmányait, helyszíneit, legendáit. Az összeállításkor törekedtünk egyrészt arra, hogy a témában mind közép – mind emeltszinten érettségiző diákok számára, órai és otthoni tanulásra egyaránt legyen megfelelő tartalom. Másrészt arra is, hogy a megjelenő tartalmakkal a lehető legtöbb kulcskompetencia fejlesztésre kerüljön, helyes irányba fejlődhessen a nemzeti identitástudat, valamint összetartozás- és magyarságtudat. A cél elérése érdekében arra törekedtünk, hogy a tartalmak segítsenek megérteni a téma komplexitását, hatásait, megjelenését hagyományainkban, kultúránkban, jelenünkben. Külön hangsúlyt kap benne a népdal, mint lehetséges történelmi forrás, valamint a korszak egyedülálló hatása néptáncunkra és népzenénkre. Tapasztalataink szerint a forradalom és szabadságharc tanítása, vizsgálata a tanórákon csak ritkán történik nemzetközi kontextusban helyezve (is), így célszerűnek tartottuk, hogy olyan oktatási segédanyagok kerüljenek jelen törikalauzba, melyek egyebek mellett rávilágítanak, hogy a magyar események miért egyedülállók a korszak forradalmai között, miért vívta ki általuk hazánk Európa, sőt távoli kontinensek népeinek tiszteletét is, miért került Magyarország ekkor szinte az egész világ figyelmének középpontjába, vajon miért is „érezhette szűknek Heinrich Heine 1849-ben német zekéjét”?

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, íróeszköz

Kulcsszavak

1848-1849, március 15., áprilisi törvények, forradalom és szabadságharc, önvédelmi háború, Görgei, világosi fegyverletétel, márciusi ifjak, piski csata, isaszegi csata, pákozdi csata Kossuth-nóta, verbunk

Felhasználható tanulási eszközök