Világbirodalom születik

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az Oszmán Birodalom kialakulása és térnyerése a következő évszázadok történelmét igen jelentős mértékben meghatározta, ugyanis nemcsak a területek elfoglalása és adóztatása változtatta meg a körülményeket, hanem a keresztény vallás jövőjét is veszélyeztette, hiszen a fő cél Európa elfoglalása volt. Ez a törikalauz ennek a folyamatnak az első időszakát, a birodalom kialakulását és világhatalommá válását kívánja bemutatni. A vázlatpontokba rendezett prezentáció is ezt segít áttekinteni, valamint a főbb hadi és politikai eseményekbe betekintést nyújtani. A képek és térképek vizuálisan is bemutatják a birodalom jelentősebb szultánjait, terjeszkedésének főbb állomásait, a videók és az internetes tartalmak pedig még részletesebb információkat nyújtanak a téma iránt érdeklődőknek. Aki szeret játékos formában tanulni, annak az interaktív feladatok lesznek a segítségére, ismereteinek bővítésére, de a tanórák elején a motiválásra, a figyelem felkeltésére is kiválóan alkalmasak.

Fejlesztési célok

Térben és időben való tájékozódás. Előzetes történelmi ismeretek hatékony felhasználása. Földrajzi nevek ismerete. Ok-okozati összefüggések felismerése és megértése. Önálló kritikai gondolkodás.

Kerettantervi tematikai egység

A középkor http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

Tankönyv, történelmi atlasz, füzet, projektor, számítógép

Kulcsszavak

Oszmán, szultán, janicsár, szpáhi, khász birtok, Korán, vilajet, szandzsák, defterdár, kádi, pasa, kalifa, II. Mehmed

Felhasználható tanulási eszközök