Középkori vallásosság és az Árpád-házi szentek

  • Időtartam:

    90 perc

Témacsomag leírás

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is hasznosíthatók. A képgyűjtemény az Árpád-házi szentek feldolgozását segíti. A linkek többsége a középkori keresztény egyház bemutatását szolgálja, a videók közötti rövid filmek tanórai bemutatásra is alkalmasak. A válogatás egyik szempontja az volt, hogy digitális óra tervezésekor könnyen hozzáférhető anyaghoz jusson a pedagógus. Továbbá, hogy segítséget nyújtson a gyerekek infokommunikációs képességeit, önálló és kooperatív tanulási készségeit előtérbe helyező óra tervezéséhez.

Fejlesztési célok

A történelmi kulcsfogalmak ismerete és alkalmazása, melyek a keresztény Európához, keresztény egyházhoz, valláshoz köthetők. A történelmi kulcsfogalmakkal kapcsolatban tanultak folyamatos felhasználása és bővítése. Ismerje meg és ismerje fel a tanuló, hogy nemcsak a bibliai történetek, hanem a legendák is befolyásolták a középkori ember hitvilágát. Figyelemfelkeltés a keresztény értékrend elemeinek elfogadására. A történelmi fogalmak használatával a gyerekek kommunikációs képességeinek fejlesztése, valamint az IKT-eszközök használatának elmélyítése.

Kerettantervi tematikai egység

Képek a középkori Európa életéből A magyarság történetének kezdetei. Az Árpád-ház

Szükséges eszközök

számítógép, interaktív tábla, tabletek vagy okostelefonok

Kulcsszavak

szent, ereklye, legenda, szerzetes, kolostor, regula, kódex, eretnek, pápa, plébános, tized

Felhasználható tanulási eszközök