A magyarság eredetének kutatása, új elméletek és kérdőjelek

  • Időtartam:

    2 óra / 90 perc

Témacsomag leírás

A kereszténység felvétele jelentős változásokat eredményezett a magyarság történelmében. Népünk őstörténetének bemutatása és a honfoglalás kapcsán szeretnénk a tanulók figyelmét arra fókuszálni, hogy a pogány vallás feladása és a kereszténység felvétele mennyiben befolyásolta népünk fennmaradását. Ehhez szükséges őseink korábbi hitvilágának megismerése.

Fejlesztési célok

A tanuló értékelje az országalapítók munkáját. Ismerje fel a közösségi összefogás, áldozatkészség és helytállás erejét a haza építésében és védelmében. A korszak szereplőit a közösség érdekében tett cselekedetei alapján értékelje. Ismerje meg és ismerje fel a mondák és valóság közötti ellentmondást. Együttes feltárással fedezze fel a régmúlt idők vitatott kérdéseit. Váljon nyitottá a magyarság erdetével kapcsolatos különböző elméletek iránt. Az órai szemléltetés és megbeszélés segítse a tanulót abban, hogy átérezze őseink helyzetét, ezzel egyidejűleg erősödjön magyarságtudata. Törekvés arra, hogy nyitottá váljon különböző nézetek meghallgatására, befogadására. Nyitottság az egyes elméletek, nézetek meghallgatására, befogadására. Fedezze fel, hogy népünk életében a keresztény vallás felvétele döntő változást hozott.

Kerettantervi tematikai egység

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora

Szükséges eszközök

Számítógép; Interaktív tábla; 3D vetítő;

Kulcsszavak

eredetmonda; finnugor; honfoglalás; táltos; nemzetség; vérszerződés; fejedelem

Felhasználható tanulási eszközök