Akiktől még a törökök is tartottak – A Hunyadiak

  • Időtartam:

    3 óra

Témacsomag leírás

A 15. század Magyarország történelmének egyik legsikeresebb időszaka volt. Ez a Törikalauz ezt az időszakot mutatja be Hunyadi János törökellenes harcain és Hunyadi Mátyás uralkodásán keresztül. Kiemelt hangsúlyt kap Magyarország közép-európai helyzete, nagyhatalmisága és ereje. A prezentációk segítségével betekintést kaphatunk a Hunyadiak törökellenes harcaiba, illetve Magyarország kiemelkedő fontosságú, Európát védő szerepébe, és ehhez kapcsolódóan az akkori politikai, gazdasági és katonai viszonyokba. A videók részletesen bemutatják Magyarország döntő hadi eseményeit, valamint Hunyadi Mátyás reformjait és hódításait is. A törökellenes harcoknak vallási színezete is volt, hiszen a keresztyén világ harcolt az Európát meghódítani készülő iszlám világgal, melyet a kisfilmek és az interaktív feladatok is feldolgoznak. Ezt a magyar szemszögből kimondottan sikeres időszakot segítenek feltárni és bemutatni a különböző képi, videós és internetes források.

Fejlesztési célok

Az előzetes ismeretek áttekintése után az ok-okozati összefüggések feltárása, a tanulók logikai és kritikai gondolkodásának fejlesztése. Térképek segítségével a térbeli tájékozódás erősítése. Fontos, hogy a tanulók lássák és értsék a magyar és az egyetemes történelem párhuzamos eseményeit.

Kerettantervi tematikai egység

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

Szükséges eszközök

Projektor, számítógép, tankönyv, atlasz, füzet, okostelefon

Kulcsszavak

hosszú hadjárat, végvárrendszer, nándorfehérvári diadal, kancellária, aranyforint, adóterhek, hódítások, fekete sereg, Corvinák, trónutódlás

Felhasználható tanulási eszközök