Lineáris függvények ábrázolása és jellemzése

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A gyakorló óra 45 perces tanórára tervezett. A részt vevő tanulók (18-30 fő) 2-szer 3 csoportra bonthatók (3-5 fő). Az „A” csoportokba a legjobb képességű tanulók kerülnek. A „B” csoportokba a közepes képességűek, a „C” csoportokba a leggyengébbek, de szükséges minden csoportban egy vezetőt választani, aki összefogja a csoport munkáját. A gyakorló részt három területen végezzük, 2 csoport kártyákon keresi meg az összetartozókat, 2 csoport a füzetében dolgozik. Két csoport 2 számítógépen oldja meg a kétféle Learningapps feladatokat. A kerettörténetbe (Károli Gáspár biblianyomtatása) helyezett három feladat közül az elsőt a két „C” csoport, a másodikat a két „B”, a harmadikat a két „A” csoport oldja meg a feladatlapon, de az ábrázolást a számítógépeken, interaktív táblán végzik. Minden tanuló felel valamiért (pl. lineáris függvény ábrázolása, a feladat ellenőrzése…). Az értékelést a csoportok is, a tanár is elvégzi az utolsó szakaszban.

Fejlesztési célok

Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. Lineáris függvények ábrázolása paramétereik alapján és jellemzésük. Számítógép használata a lináris megjelenítés folyamatában.

Kerettantervi tematikai egység

Összefüggések, függvények, sorozatok

Szükséges eszközök

interaktív tábla; 2 db számítógép (szükséges kiegészítőkkel); ceruza; vonalzó; füzet

Kulcsszavak

értelmezési tartomány; értékkészlet; hozzárendelési szabály; meredekség (m); konstans (b)

Felhasználható tanulási eszközök