Másodfokú egyenletek és alkalmazásuk

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A gyakorló óra 45 perces tanórára tervezett. A részt vevő tanulók (18-30 fő) 2-szer 3 csoportra bonthatók (3-5 fő). Az A csoportokba a legjobb képességű tanulók kerülnek. A B csoportokba a közepes képességűek, a C csoportokba a leggyengébbek, de szükséges minden csoportban egy vezetőt választani, aki összefogja a csoport munkáját. A gyakorló részben azonban heterogén csoportokban dolgoznak a tanulók, két területen folyik a munka, 4 csoport kártyákon keresi meg az összetartozókat, illetve a füzetében dolgozik (oldja meg az egyenleteket), két csoport 2 számítógépen oldja meg a Learningapps feladatokat. A feladatmegoldó részben (Kálvin János élete) három feladat közül az elsőt a két C csoport, a másodikat a két B, a harmadikat a két A csoport oldja meg a feladatlapon (homogén csoportok, differenciált feladatok). A csoportvezető tanuló irányítja a munkát. A közös feladat megoldását az összes csoport együtt tudja megoldani, a részeredmények szükségesek ehhez. Az értékelést a csoportvezetők végzik, a tanár is elmondja észrevételit az utolsó szakaszban.

Fejlesztési célok

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkotása a szöveg alapján. A megoldás ellenőrzése, a gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e).

Kerettantervi tematikai egység

Számtan, algebra

Szükséges eszközök

interaktív tábla; 2 számítógép; szöveges feladatok kártya; egyenletek kártya; megoldás kártya; füze; ceruza; toll

Kulcsszavak

matematikai modell; másodfokú egyenlet; egyenlet megoldáshalmaza; megoldóképlet; diszkrimináns

Felhasználható tanulási eszközök