Tanulói kísérletek egyszerűen (Kémiai reakcióegyenletek felírása)

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Gyakorló óra a reakcióegyenletek felírására, melyet a tanuló/tanári kísérletek izgalmasabbá tesznek. Az órába épített Learning Apps feladatok segítenek a tananyag elmélyítésében. A tanulók párban és csoportban is dolgozhatnak órán, a tanárnak főként koordináló, irányító szerepe van.

Fejlesztési célok

Tanulói együttműködés, természettudományos gondolkodásmód kialakítása, kritikai gondolkodás fejlesztése, természettudományos jelenségek felismerése, megértése. Cél, hogy óra végére a tanulók képessé váljanak a megfigyeléseiket reakcióegyenlettel felírni, igazolni.

Kerettantervi tematikai egység

Évezredes kutatás az atom nyomában

Szükséges eszközök

Borszeszégő/gázégő, gyufa, fodrászcsipesz,teamécses,vegyszereskanál, vasháromláb, agyagos/kerámia drótháló, porcelán mozsár, jód, alumíniumpor, magnéziumszalag, internet, számítógép, projektor.

Kulcsszavak

kémiai egyenletírás;egyszerű kísérletek; tanulói kísérletek; egyesülés; reakcióegyenletek

Felhasználható tanulási eszközök