Tehetetlenségi nyomaték

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tehetetlenségi nyomaték megismerése kísérleti, mérési alapokkal.

Fejlesztési célok

Visszautalás korábbi ismeretekre, ezek összekapcsolása az aktuális megfigyelésekkel, az új tananyaggal (az egyenletesen változó körmozgás szögjellemzőinek és a tehetetlenségnek a felidézése). A tanulók ismerjék meg a forgó testek tehetetlenségének jellemzőit és ezek kapcsolatát a forgatónyomatékkal (a forgómozgás alapegyenletének leírása).

Kerettantervi tematikai egység

Pontszerű testek és pontrendszerek dinamikája

Szükséges eszközök

csigával ellátott, tengelyezett rúd, nehezékek, fonál, állócsiga, gyurma, függőleges tengelyű tárcsa csigával, fénykapuk, digitális stopper, számítógép, projektor, forgózsámoly,

Kulcsszavak

tehetetlenségi nyomaték; változó forgómozgás; forgatónyomaték; szöggyorsulás

Felhasználható tanulási eszközök

Gémeskút