A perdület és megmaradása

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A perdület fogalmának és megmaradási törvényének feldolgozása kísérletekkel és gyakorlati alkalmazásokkal.

Fejlesztési célok

Megfigyelések útján felfedezni a tehetetlenségi nyomaték és a szögsebesség közti fordított arányosságot. A perdület fogalmának és megmaradási törvényének feldolgozása. Rámutatás a megmaradási törvény és Kepler II. tv-e közti kapcsolatra. A perdület vektorjellegének bemutatása kísérletekkel. Gyakorlati alkalmazások felsorolása.

Kerettantervi tematikai egység

Pontszerű testek és pontrendszerek dinamikája

Szükséges eszközök

forgózsámoly, 2 db 5 kg-os súly, meghosszabbított tengelyű biciklikerék, kétkarú pörgettyű, 6-8 db lyukas fagolyó (gyöngy) fonállal

Kulcsszavak

tehetetlenségi nyomaték; szögsebesség; perdület; centrális erő; perdületmegmaradás

Felhasználható tanulási eszközök