A forgómozgás alapegyenlete

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A forgómozgás alapegyenletének alkalmazásai: az előző órán tanult törvény összekapcsolása egy bibliai történettel, a sporttal és néhány játékkal. Néhány eszköz mozgásának elemzése mérés és feladatmegoldás útján.

Fejlesztési célok

A tapasztalatok, a fizikai mennyiségek és törvények összekapcsolása a gyakorlattal. Néhány eszköz működésének elemzése feladatmegoldással összekapcsolva. A tanult ismeretek elmélyítése.

Kerettantervi tematikai egység

Pontszerű testek és pontrendszerek dinamikája

Szükséges eszközök

állócsiga, fonál ls nehezék, yo-yo, számítógép és projektor

Kulcsszavak

tehetetlenségi nyomaték; változó forgómozgás; forgatónyomaték; szöggyorsulás

Felhasználható tanulási eszközök