A karsztosodás

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra elején a karsztosodás kémai folyamatának frontális előadása után kérdve kifejtve jönnek rá a tanulók az okokra és összefüggésekre. Ezek után a karsztosodás formakincsének megismerése képek és leírás párosításával a tanulók egyéni, vagy páros munkájával a saját mobiljukon futtatott learningapps alkalmazással. Végül rögzítik a megismert formakincseket elhelyezéssel egy sematikus ábrán közösen a projektornál, szintén a learningapps segítségével.

Fejlesztési célok

Megismerjék a tanulók a karsztosodás kiváltó okait, annak folyamatát és a kialakuló felszínformákat. A logikus gondolkodás képességének fejlesztése, a képek és a leírások párosítása által. Vázlatkészítés gyakorlása, fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

A vízburok földrajza

Szükséges eszközök

BYOD-mobil, projektor+laptop+internet, wifi

Kulcsszavak

karsztosodás, vízburok, mállás, karszt

Felhasználható tanulási eszközök