A hazánkban élő nemzetiségek társadalom-földrajzi jellemzői

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra elején asszociációs játékkal összegyűjtjük a hazai kesebbségeket. Csoportos információkereséssel mobileszközeik és az internet és egy feladatlap segítségével megismerik a hazai nemzetiségeket, majd bemutatják azokat 1 percben a többi csoportnak. Kérdve kifejtve megismerjük a különbséget a kisebbség, nemzetiség, és etnikum kifejezések között. Végül grafikonok és tematikus térképek segítségével elemzik a haza cigányság helyzetét.

Fejlesztési célok

Megismerjék a tanulók a hazánkban élő nemzetiségek, etnikum elhelyezkedését, demográfiai jellemzőit, kulturális központjaikat. Gyakorolják a tanulók az információ keresésének, a fontos információk szűrésének a tevékenységét. Javuljon az előadókészségük, gyakorolják a tömör fogalmazást. Grafikonok és tematikus térképek segítségével értelmezni tudják a kapott információkat.

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország társadalomföldrajza, Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában

Szükséges eszközök

BYOD-mobil, projektor+laptop+internet, wifi

Kulcsszavak

etnikum, nemzetiség, kisebbség

Felhasználható tanulási eszközök