A határon túli magyarság földrajzi jellemzői

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Az óra elején kahootos verseny a határon túli települések különböző nyelvű változataiból, majd információgyűjtés csoportonként megadott kérdések alapján az internet segítségével a különböző határon túli területek magyarságának elhelyezkedéséről, demográfiai jellemzőiről, kulturális központjairól. Majd a szerzett információkat rövid eladás formájában megosztják a többiekkel.

Fejlesztési célok

Megismerjék a tanulók a határon túli magyarság elhelyezkedését, demográfiai jellemzőit, kulturális központjaikat. Gyakorolják a tanulók az információ keresésének, a fontos információk szűrésének a tevékenységét. Javuljon az előadókészségük, gyakorolják a tömör fogalmazást.

Kerettantervi tematikai egység

Kelet- és Közép-Európa földrajza, A hazánkkal szomszédos országok földrajza, A Kárpát-medencevidék földrajza

Szükséges eszközök

BYOD-mobil, projektor+laptop+internet, wifi

Kulcsszavak

Trianon, határon túli magyarság, szórvány, exklávé, tömbmagyarság

Felhasználható tanulási eszközök