Komplex természettudományos oktatás református szellemiségben

A Református Tananyagfejlesztő Csoport a 2020/2021-es tanévtől elindítja a komplex szemléletű természettudományos oktatáshoz készült Tanári Ötlettár próbaévét!

Célunk, hogy a gyermeki érdeklődésre és kíváncsiságra építve mutassuk be az Isten által teremtett világ sokszínűségét, szépségét és törékenységét, és benne az emberi szerepvállalás jelentőségét!

A Tanári Ötlettár olyan ötlet-gyűjtemény, mely gazdag kínálatot, sokféle elérési módot ad a természettudományt 5-6.évfolyamon tanító Kollégáknak, hogy a minket körülvevő világ érdekes kérdéseit a gyerekekkel közösen gondolkodva válaszoljuk meg. Mindezt természetesen az új Nemzeti Alaptantervhez és a hozzá tartozó általános iskolai kerettantervhez igazítva, kiemelt hangsúlyt fektetve a természettudományos megismerési módszerek értő elsajátítására és begyakorlására.

Próbáljuk ki közösen a természettudomány komplex szemléletű oktatását!

HOGYAN ZAJLIK MAJD A KIPRÓBÁLÁS?

A 2020/2021-es tanévben az 5. évfolyamra fejlesztett Tanári Ötlettár kipróbálása zajlik majd.

A próbaévben szeretnénk szoros kapcsolatot tartani a kipróbáló pedagógusokkal!

A kipróbálás időtartama: 2020. szeptember – 2021. május

A kipróbálásban részt vevő pedagógusok tiszteletdíja: br. 270 000 forint.

A pilot év során a jelentkező pedagógusok vállalják, hogy:

  • egy tanév során 9 alkalommal, lehetőség szerint dupla órában tartják a természettudományt, és minden hónapban kipróbálnak egy-egy általuk választott foglalkozástervet (2×45 perc),
  • minden kipróbált foglalkozásról visszajelzést küldenek (kérdőívek, tanári fórum).

PEDAGÓGUS ÉRZÉKENYÍTŐ TRÉNING

A komplex természettudomány tanításához és a Tanári Ötlettár használatához érzékenyítő tréninget tartunk:

2020. szeptember 7-én (hétfőn) 12-17 óráig

Helyszín: MRE Zsinati Hivatala (1146 Budapest, Abonyi utca 21.)

Tematika:

  • Komplex látásmód a 21. századi természettudományos oktatásban
  • Természettudományos megismerési módszerek a természettudományban
  • Bemutatkozik a Tanári Ötlettár!
  • Gyakorlati tudnivalók (internetes felület bemutatása, kapcsolattartás, kérdőívek, stb.)

Várjuk jelentkezését a reftan@reformatus.hu email címre 2020. augusztus 28-ig!

Bízva a közös együttműködésben Isten áldását kérjük munkájukra, iskolájukra és családjukra!