Az újszájú állatokról tanultak összefoglalása

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A témacsomag alapvetően az újszájú állatokkal foglalkozó témakör összefoglaló óráját öleli fel. Tartalmaz kérdésdominót, tabukártyákat a fontosabb fogalmakkal, valamint ábraelemzéssel, párosítással és csoportokba rendezéssel kapcsolatos Learningapps feladatokat. A tanórán a munka főként csoportmunkában zajlik, a digitális eszközöket igénylő feladatokat azonban, ha adottak a lehetőségek, érdemes egyénileg vagy párban megoldatni a tanulókkal.

Fejlesztési célok

A tanulók átismételjék az újszájú állatok egyes csoportjairól tanult főbb ismereteket. Képesek legyenek a kapcsolódó ábrákat feliratozni. Gyakorolják a fontosabb tanult fogalmak használatát és a szóbeli fogalomalkotást. Fejlődjön a tanulók együttműködési képessége a párban végzett munka során.

Kerettantervi tematikai egység

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek testfelépítése és működése. A gerincesek nagy csoportjai.

Szükséges eszközök

tanulói eszközök (okostelefon / tablet / laptop); tanári laptop; projektor (esetleg interaktív tábla), kinyomtatott kérdésdominó kártyák és kinyomtatott tabukártyák

Kulcsszavak

újszájú állatok; gerincesek; állatcsoportok