Bulgária földrajza

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A tanóra elején egy atlaszhasználatra épülő keresztrejtvényes feladat által ismerkednek meg a tanulók Bulgária legalapvetőbb természet- és társadalomföldrajzi jellemzőivel. Ezt követően a Bulgáriában található röghegységekkel kapcsolatos Földgömb cikket dolgoznak fel a tanulók kérdések segítségével, majd diagramok és tematikus térképek révén az ország társadalom- és gazdaságföldrajzi sajátosságaival ismerkednek meg. Az óra második felében pedig csoportmunkában kell a tanulóknak promóciós videót készíteniük Bulgária természeti látnivalóiról és épített örökségéről. Az óra ezek közös megtekintésével, esetleg gyakorló feladat megoldásával zárható.

Fejlesztési célok

A digitális kompetencia és az együttműködési készség fejlesztése csoportban történő videószerkesztés által. Ismeretterjesztő újságcikk olvasása és a hozzá kapcsolódó kérdések segítségével a szövegértési kompetencia fejlesztése.További cél, hogy a tanulók gyakorolják az atlaszhasználatot, illetve diagramok és tematikus térképeken ábrázolt adatok leolvasását és értelmezését.

Kerettantervi tematikai egység

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában

Szükséges eszközök

tanári laptop, projektor, tanulói okostelefon / tablet, tanuló laptop / számítógép (legalább 3 tanulónként 1 db), középiskolai földrajzi atlasz, ábragyűjtemény

Kulcsszavak

Bulgária, regionális földrajz, Délkelet-Európa, Európa