Tudásvásár

  • Időtartam:

    Felkészülés: 5 hónap, bemutató: 2 nap

Témacsomag leírás

A Tudásvásár egy kétnapos rendezvény, a kutató, megismerő tevékenységek ünneppé válása. A diákok a felkészítő tanárok által megadott – jelen esetben természettudományos – nem tantárgyspecifikus kérdések mentén, több hónapon át önállóan kutatott témájukat mutatják be az egész iskola számára. Az önálló kutatást felsősöknek hirdetjük, de örömmel vesszük az alsósok jelentkezését is. A két napos zárórendezvényen az egész iskola részt vesz. A Tudásvásár formailag az amerikai és délkelet-ázsiai iskolákban már nagy hagyományokkal rendelkező Science Fair Day programot veszi alapul, tartalmát tekintve a kutatásalapú tanulás elméleti modelljére épül. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Kutatás Alapú Tanulás” c. dokumentum letöltése. • Az „Kutatás Alapú Tanulás” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Felhasználható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Fejlesztési célok

• az önálló kutató-felfedező-alkotómunka megalapozása gyermekkorban, • a sokoldalú készség- és képességfejlődés segítése, • a tudományok, ezen belül is a természettudományok népszerűsítése, visszahelyezése a tanulók érdeklődési körébe, • a tehetségnevelés, • a tanulmányi versenyek tartalmi és formai megújítása, • a tantárgyakra darabolt tudás helyett, a komplex látásmód és gyakorlatias gondolkodásmód kialakítása, • a nem tantárgy specifikus, összetett tanulásszervezési formák meghonosítása, • személyre szabott, tanulóközpontú, interaktív tanítás-tanulás kiépítése, • a tanulóknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy bemutassák speciális érdeklődési területeiket, elmélyültebb kutakodást igénylő tevékenységeiket.

Kerettantervi tematikai egység

Szükséges eszközök

A bemutatóra: színes és fehér kartonpapír, rajzlapok, írószerek, festékek, temperák, karton dobozok, rajzkellékek, paravánok, asztalok stb.

Kulcsszavak

kutatási téma, jó kérdések, kutatási terv, mentortanár, komplex látásmód, tehetséggondozás

Felhasználható tanulási eszközök