A kíváncsiság dicsérete

Témacsomag leírás

„A kíváncsiság dicsérete” keretében diákjaink megismerkedhetnek az önálló kutatás módszereivel, sajátosságaival, saját élményt szerezve az ilyen típusú tevékenységről. Célunk, hogy a tehetséges diákok lépjenek ki az iskolai keretekből, kapjanak kedvet és ösztönzést az önálló kutatáshoz. A diákok saját kutatási témájukon dolgoznak szinte egész évben mentortanár segítségével, egyénileg vagy csoportosan. Tanév végén iskolai minikonferencián számolnak be eredményeikről iskolatársaik és külső szakemberek előtt. Az egyéni kutatók pályázhatnak a TUDOK konferenciára, ez lehetőség akár egy kutatói életpálya elindítására. A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra biztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Kutatás-alapú tanulás” c. dokumentum letöltése. • A „Kutatás-alapú tanulás” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Kinyomtatható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Fejlesztési célok

Cél, hogy a tehetséges diákok lépjenek ki az iskolai keretekből, kapjanak kedvet és ösztönzést az önálló kutatáshoz. Részcél: a modulban részt vevő diákok kommunikációs, együttműködő és problémamegoldó kompetenciájának fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, nyomtató, internet. A meghívott előadók útiköltsége.

Kulcsszavak

kíváncsiság, kutatás, önállóság, konzultáció, problémamegoldás, beszámoló

Felhasználható tanulási eszközök