Egy új állam születése az Újvilágban

  • Időtartam:

    2 óra

Témacsomag leírás

Amerika felfedezése kulcsfontosságú esemény a történelemben, azonban talán ugyanakkora jelentőségű a gyarmatokból fokozatosan létrejövő, egyre bővülő állam, az Amerikai Egyesült Államok véráldozatoktól sem mentes megalakulása. A brit hatalommal való küzdelem és a formálódó demokratikus állam igénye, majd megvalósulása nagyon meghatározó esemény a XVIII. században. A korszakban népszerű felvilágosult eszmék itt kaptak szárnyra először, s talán a legsikeresebben is. A hatalmi ágak megosztása, a nép jólétének előtérbe helyezése, az alapvető szabadságjogok mind helyet kaptak az amerikai alkotmányban, mely a világ legrégibb ma is hatályban lévő alapokmánya. A törikalauz célja bemutatni a függetlenségi háború előzményeit, fontos eseményeit, valamint az elért eredményeket: az újdonsült Amerikai Egyesült Államok működését és alkotmányát.

Fejlesztési célok

A tanuló értse meg az Amerikai Egyesült Államok kialakulásának folyamatát, majd képes legyen összehasonlító társadalmi és politikai berendezkedését más államokkal. Ismerje a tanegységhez kapcsoló főbb fogalmakat.

Kerettantervi tematikai egység

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, füzet

Kulcsszavak

Függetlenségi Nyilatkozat, alkotmány, függetlenségi háború, George Washington, 13 gyarmat, hatalommegosztás, Kontinentális Kongresszus, Benjamin Franklin.

Felhasználható tanulási eszközök