A technika és a hétköznapi élet forradalmasítása

  • Időtartam:

    3 óra

Témacsomag leírás

A XVIII-XIX. század mindenben a változás szelét hozta. Új gondolatok, eszmék, felfogások, s megannyi dolog, ami befolyásolta a világ működését. Azonban a korban nem csupán elméletekről, hanem gyakorlati, kézzelfogható dolgokról is beszélhetünk: tárgyakról, találmányokról, melyek megváltoztatták a világot. Az ipari forradalmak kora nem pusztán új találmányokat, érdekességeket adott a világnak, hanem átformálta az egész gazdasági-társadalmi berendezkedést, s alapját adta a mai kényelmes, gépesített életünknek. A mezőgazdaság technikai vívmányaiból született meg a gőzenergia felhasználásának ötlete, mely forradalmasította a közlekedést, ipart. Mindez a második ipari forradalomban folytatódott, s egyéb energiaforrások, eszközök is megjelentek. Talán ma már el sem tudnánk képzelni a mindennapjainkat nélkülük. A gazdasági átalakulást követték a társadalmi változások: elkezdődött a városokba áramlás, létrejött a munkásosztály és a női emancipáció. Az életmód teljesen megváltozott. Nem utolsósorban érezzük iparosított világunk árnyoldalait, hiszen a környezetszennyezés problémája egyre aktuálisabb világszerte. A törikalauz célja bemutatni az ipari forradalmak előzményeit, történetét, főbb találmányait és mindezek társadalmi hatásait

Fejlesztési célok

A tanuló ismerje az ipari forradalmak legfontosabb találmányait. Értse meg az ipari forradalmak társadalmi, gazdasági következményeit, képes legyen következtetések levonására. Tudja értelmezni a különböző ábrákat, grafikonokat.

Kerettantervi tematikai egység

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor.

Kulcsszavak

Mezőgazdasági forradalom, technikai fejlődés, találmányok, gőzgép, gőzenergia, urbanizáció, emancipáció, vegyipar, elektromosság

Felhasználható tanulási eszközök