Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése

  • Időtartam:

    10 óra

Témacsomag leírás

Magyarország kora újkori történetének kiindulópontja az 1526-os mohácsi vereség. A csatavesztés okai, a harctéren elszenvedett vereség mikéntje, illetve annak következményei határozzák meg Magyarország XVI-XVII. századi történelmét. A fejezet középpontjában épp ezért a mohácsi vész és az azt követő időszak áll. Magyarország társadalmában a török háborúk és a kibontakozó hazai reformáció hatására alapvető változások történetek, melyek a későbbi évek politika- és társadalomtörténetét is meghatározták. A korszak eseményeinek sodrásában ezért fontos hangsúlyt kapnak a társadalmi és mentalitásbéli változások.

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország a kora újkorban (1490-1790)

Szükséges eszközök

laptop, projektor/okostábla

Kulcsszavak

Mohácsi vész, hadsereg, kettős királyválasztás, vazallus, reformáció, Erdély, Hódoltság, Királyi Magyarország

Felhasználható tanulási eszközök