Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora

  • Időtartam:

    8 óra

Témacsomag leírás

Magyarország középkori története elválaszthatatlan Károly Róbert és Nagy Lajos király uralkodásától. A korszak megismerhető jelentős uralkodóinak politikai életpályáján keresztül. A több nemzetiségből álló Magyar Királyság a közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Az Anjou-uralkodók gazdaság-, illetve külpolitikája Magyarországot felhelyezte az európai politikai térképre. Károly Róbert gazdaságpolitikai intézkedései alapvetően határozták meg az ország sorsát és fejlődésének alakulását.

Fejlesztési célok

Kerettantervi tematikai egység

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Szükséges eszközök

laptop, projektor/okostábla

Kulcsszavak

kiskirály, aranyforint, Visegrád, kapuadó, nápolyi hadjárat, Diósgyőr, perszonálunió

Felhasználható tanulási eszközök