Az őskor és az ókori Kelet

  • Időtartam:

    3-4 óra

Témacsomag leírás

A kerettanterv vonatkozó bevezetője szerint „a tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források kezelésének szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése.” Az ókori kultúrák a civilizáció kezdeteit jelentik. A velük való ismerkedés nem merülhet ki történelmi közhelyek, sablonok repetitív visszaadásában. A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok háttérismereteket nyújtanak a tanári felkészüléshez, ezenkívül ötleteket és nyersanyagokat is adnak a forrásokkal végzett tanulói tevékenységekhez. A diákoknak minél többfajta forráson keresztül legyen lehetőségük az egyes kultúrák megismerésére, karakterjegyeik elkülönítésére, és összességében arra, hogy belássák: ugyan „a közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit”, de ezt más és más módon/formában teszik. A kalauzban található linkek elsősorban a keleti civilizációk kulturális hagyatékának feldolgozását segítik. A múzeumok anyagai és a filmek rekonstrukciói kiegészítik egymást; előbbiekből ppt-k, kiselőadások készíthetőek, utóbbiak egy-egy civilizáció jellegzetes vonásainak összefoglalására, illetve egy-egy műalkotás elemzésének bemutatására, a műelemzés alapjainak megismertetésére használhatóak. A szakirodalom elsősorban a tanári felkészülést segíti. A linkeken elérhető szöveges források megjelenésének legfontosabb célja, hogy lehetőséget nyújtsanak az adott civilizáció kulturális hagyományainak bemutatásához. Célszerű ezekből részleteket válogatni akár szövegértési feladatként, akár több civilizáció összehasonlításához. A szövegek többsége a vallási és kulturális élethez kapcsolódó anyag, betekintést nyújtanak a hajdankor emberének világról vallott nézeteibe, mitikus gondolkodásába. Az adatbázisok a tanár és diák kutatómunkáját segítik, hasznosak pl. az önálló anyaggyűjtés gyakoroltatására.

Fejlesztési célok

A forráselemzés alapjainak elsajátítása. A források szerepének és jelentőségének megértése a múlt rekonstruálásában. A forrásokban található információk értelmezése különböző szempontokból. A természeti adottságok szerepének bemutatása az ott élő emberi közösség fejlődésében és az első államok kialakulásában. Az ókori vallások hatásának bemutatása az első civilizációk szellemi és társadalmi fejlődésére.

Kerettantervi tematikai egység

Az őskor és az ókori Kelet A témához kapcsolódó kerettanterv(ek) linkje(i): http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html http://kerettanterv.ofi.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html http://kerettanterv.ofi.hu/05_melleklet_5-12/index_8_gimn.html

Szükséges eszközök

projektor, laptop, internet

Kulcsszavak

gazdasági rendszer; termelés; erőforrás; gazdasági kapcsolat; kereskedelem; politika; állam; államforma; államszervezet; birodalom; bronzkor; vaskor; nemzetség; városállam; öntözéses földművelés; mágia; monoteizmus; politeizmus; buddhizmus; brahmanizmus

Felhasználható tanulási eszközök