Az Árpád-házi uralkodók kora

  • Időtartam:

    5 óra

Témacsomag leírás

Az államalapítás utáni zűrzavaros időszakot követően Szent László és Könyves Kálmán szilárdította meg a középkori keresztény magyar államot. A Törikalauz célja bemutatni ennek folyamatát, majd az országra nehezedő újabb külső és belső eredetű problémákat (birtokadományozás, tatárjárás) és a rájuk adott válaszokat, mint az Aranybulla kiadása és IV. Béla tevékenysége, akire mai napig második honalapítóként tekintünk. A téma feldolgozásában nem csupán az uralkodók portréi kapnak hangsúlyos szerepet, hanem a társadalom és a gazdaság változásai a XI-XIII. századi Magyarországon.

Fejlesztési célok

A tanuló felismerje, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény magyar állam. A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül lássa, hogy a Magyar Királyság a közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött. Tudja, hogy az ország fejlődését lényegesen befolyásolta a tatárjárás. Tudjon kulcsmondatokat és kulcsszavakat keresni szövegben (például uralkodói törvényekben). Képes legyen információk gyűjtésére, rendszerezésére, térbeli és időbeli tájékozódásra.

Kerettantervi tematikai egység

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Szükséges eszközök

Számítógép, projektor, feladatlap

Kulcsszavak

Árpád-ház, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, II. András, Aranybulla, román stílus, gótika, tatárjárás.

Felhasználható tanulási eszközök