Másodfokú függvények ábrázolása és jellemzése Geogebra alkalmazással

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A témacsomag a másodfokú függvének ábrázolásához és jellemzéséhez ad segítséget. A Geogebra alkalmazásással (használati útmutatója része a témacsomagnak) másodfokú függvényeket lehet ábrázolni, szemléltetve ezzel a függvény-transzformációs lépések és a függvény hozzárendelési szabálya közötti kapcsolat. A digitális feladatok segítségével a másodfokú függvény hozzárendelési szabálya, képlete és a függvény transzformációs lépések (jobbra, balra, fel, le) közötti kapcsolat mélyíthetó el; illetve differenciáltan két különböző szinten lehet gyakorolni a másodfokú függvények függvénytranszformációs lépések alapján történő ábrázolását. A témacsomagban megtalálható a fent említett digitális feladatok nyomtatható verziója pdf formátumban: egy kártyakészlet és két matematikai totó.

Fejlesztési célok

A másodfokú függvények esetében is a függvény transzformációk egymás utáni alkalmazásának elsajátítása és a függvény jellemzési szempontok alapján történő jellemzés elmélyítése.

Kerettantervi tematikai egység

Összefüggések, függvények, sorozatok

Szükséges eszközök

Számítógép, projektorral vagy interaktív táblával, letöltött Geogebra alkalmazás (https://www.geogebra.org/)

Kulcsszavak

függvények;másodfokú;Geogebra

Felhasználható tanulási eszközök