Négyzetgyökfüggvények ábrázolása és jellemzése Geogebra alkalmazással

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

A témacsomagban szerepel egy Geogebra alkalmazás használati útmutatóval, mellyel négyzetgyökfüggvényeket lehet ábrázolni, úgy, hogy láthatóvá teszi a függvénytranszformációs lépések és a függvény hozzárendelési szabálya közötti kapcsolatot. A témacsomagban még található egy olyan Learningapps alkalmazás, melynek segítségével a négyzetgyökfüggvény hozzárendelési szabálya, röviden képlete és a függvénytranszformációs lépések (jobbra, balra, fel, le) közötti kapcsolat mélyíthető el, mert ezeket szokták összekeverni. A témacsomagban még található két olyan Learningapps alkalmazás, melyek segítségével differenciáltan két különböző szinten lehet gyakorolni a négyzetgyökfüggvények függvénytranszformációs lépések alapján történő ábrázolását. A témacsomagban még megtalálható a fent említett Learningapps alkalmazások nyomtatható verziója pdf formátumban: egy kártyakészlet, a csoportosításos Learningapps megfelelője, és két matematikai totó, a két egyválasztásos kvíz Learningapps alkalmazás megfelelője.

Fejlesztési célok

A négyzetgyökfüggvények esetében is a függvénytranszformációk egymás utáni alkalmazásának elsajátítása és a függvényjellemzési szempontok alapján történő jellemzés elmélyítése.

Kerettantervi tematikai egység

Összefüggések, függvények, sorozatok

Szükséges eszközök

Számítógép, projektorral vagy interaktív táblával

Kulcsszavak

függvények;négyzetgyök;Geogebra

Felhasználható tanulási eszközök