A víztől is jókedve van

  • Időtartam:

    5 tanítási nap

Témacsomag leírás

Az erdei iskola leírása 5 nap programját foglalja össze, amelynek témája a víz, helyszíne a Dunaszigeti Erdei Iskola, résztvevői 4. évfolyamos tanulók. A programok között szerepel – többek között – Győr és Mosonmagyaróvár megismerése, vízminőség vizsgálat, tudományos játszóház. A program adaptálása jó lehetőség az alábbi célok megvalósítására:  Közösségformálás és elengedés (négy éve együtt van az osztály….ez a negyedik közös erdei iskola)  Szemléletformálás, környezettudatos gondolkozás alakítása, a környezettel való harmonikus együttélés formálása.  Rendszerszemlélet megfigyelése (a teremtett világ egy rendszer, amiben minden mindennel összefügg) Ebben hol az én helyem? Mi az én feladatom?  A vízháztartás, a víz körforgásának megfigyelése, megtapasztalása  Személyiségformálás, érzelmi formálódás (hit, rácsodálkozás, öröm, boldogság, elengedés…. megélése)  Megfigyelés, megtapasztalás….gondolkozás….az eddigi tudás bővítése….tanulás  Önellátásra törekvés alakítása A témacsomag rövid összefoglalója megtalálható a https://www.reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf oldalon. Az itt bemutatott modult ötletadónak szánjuk. Mindenkit arra bíztatunk, hogy adaptálja a saját körülményei és lehetőségei szerint. A témacsomag részletesebb tanulmányozásához a következő lépéseket ajánljuk: • „Erdei iskola” c. dokumentum letöltése. • Az „Erdei iskola” alapján a teljes folyamat áttekintése, a mellékletek letöltése, amelyek a „Felhasználható tanulási eszközök” alatt találhatók.

Fejlesztési célok

• Erkölcsi nevelés • Nemzeti öntudat, hazafias nevelés • Állampolgárságra, demokráciára nevelés • Önismeret és a társas kultúra fejlesztése • Testi és lelki egészségre nevelés • Felelősségvállalás másokért, önkéntesség • Fenntarthatóság, környezettudatosság • Pályaorientáció • Gazdasági és pénzügyi nevelés • Tanulás tanulása

Kerettantervi tematikai egység

Szükséges eszközök

– szállás – utazás vonattal, távolsági és helyi busszal – étkezés naponta 5 alkalommal – papíráru, fénymásolás a füzetek, felfedezőlapok készítéséhez – belépő a Futura Parkba – kenubérlés (szakvezetéssel) – apró emléktárgyak

Kulcsszavak

Duna és Dráva, ivóvíz, élővíz, város felfedezése, holt ág, kenuzás

Felhasználható tanulási eszközök