Teremtés hete 2020

A Teremtés hetét 2020-ban szeptember 27. és október 4. között ünnepeljük.

Idei témánk:
Teremtő bizonytalanság
„A remény nem csal meg” (Róm 5,5a)

Alapigéje a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 3-5. versei:

Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. (A Magyar Bibliatársulat Revideált új fordítású Bibliájának szövege szerint.)

De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.

(A Szent István Társulati Biblia szövege szerint.)

A héthez részletes információk, ötletek, segédanyagok találhatóak a Teremtés Ünnepe oldalon.