Komplex tanulásszervezési formák

Határidő: 2018. szeptember 30. 23:59

A pályázathirdetés indoklása

A gyerekek évezredeken keresztül tapasztalati alapon tanultak. Saját, önálló tapasztalataikból és abból, hogy figyelték a nagyobbakat, hogy a napi teendőik során mit hogyan csinálnak.

Ma azonban a gyerekek az ismeretek óriási hányadát nem valós szituációban tanulják meg, hanem attól némileg elszakítva, az iskolai padokban ülve. Nem a komplex valóságot tanulják, hanem annak tantárgyakra szétdarabolt részleteit. Nem az életet gyakorolják, hanem a tudományok leegyszerűsített szabályainak alkalmazását.

Ez is nagyon fontos, de hiányzik mellőle a diákokat ténylegesen körülvevő, összetett és bonyolult valóság megismerése. Alig kapnak helyet az iskolában az életszerű, az életből vett feladatok. Hiányzik a világ sokféleségére, sokszínűségére való rácsodálkozás, hiányzik a kreativitást igénylő, önálló vizsgálódás, kutatás.

Ebből kiindulva szeretnénk szorgalmazni és támogatni, hogy az iskolákban a tantárgyak mellett a komplex tanulásszervezési formák is terjedjenek. Olyan formák alkalmazását támogatjuk, amelyek átívelnek a tantárgyakon. Sőt, amelyek elsődlegesen „el is feledkeznek” a tantárgyakról, és a közvetlen valóságból indulnak ki, azt vizsgálják, elemzik, értelmezik, csodálják, s legföljebb csak utólag veszik számba, hogy egy-egy komplex feladat megoldása közben mi mindent tanultak meg a diákok még a tantárgyak anyagából is.

A komplex tanulásszervezési formák részletes ismertetését ld. a mellékelt Pedagógiai koncepció c. tanulmányban!

A pályázaton való részvétel lépései:

1) A pályázaton református intézmények pedagógusközösségei vehetnek részt, a pályázó az intézmény, a pályázat benyújtója az intézmény vezetője, a pályázatba legalább 2 pedagógus bevonása szükséges.

2) A pályázati felhívás része a mellékelt Pedagógiai koncepció, amelyben a kiíró részletesen bemutatja a pályázathoz kapcsolódó komplex tanulásszervezési formákat.

3) 2018. szeptember 30-áig az intézményvezető beküldi a palyazat.reftan@reformatus.hu e-mailcímre a szándéknyilatkozatát, amely röviden tartalmazza az iskola, valamint a pályázatban résztvevő pedagógusok bemutatását – hangsúlyozva az eddigi komplex tanulásszervezési tapasztalatokat.

4) A legígéretesebb anyagot beküldő iskolákat az MRE legkésőbb 2018. október 12-ig értesíti arról, hogy be tudnak kapcsolódni a pályázati folyamatba.

5) A bekapcsolódó iskolák pedagógusai 2018. október 26-án segítő-tisztázó jellegű, egész-napos, ingyenes továbbképzésen vesznek részt, amelyen a felkészítésben részt vevő szakemberekkel közösen megbeszélik, hogy ki milyen témában, melyik komplex forma „kipróbálását” vállalja.

6) A pedagógusközösségek – szükség szerint mentori segítséggel – legkésőbb a 2018/2019-es tanév első felének végéig megtervezik (szakmai feladatok, kapcsolódó költségvetés) a kiválasztott modult. A költségvetés (amely a résztvevő pedagógusok díjazását és egyéb kapcsolódó költségeket pl. eszközök beszerzését stb. is tartalmazza) alapján az MRE a megvalósító iskolákkal szerződést köt.

7) A bekapcsolódó pedagógusok az iskoláikban megszervezik és megvalósítják a kiválasztott modult legkésőbb a 2018/2019-es tanév második félévének végéig.

8) Legkésőbb 2019. június 14-ig a pályázók benyújtják a megvalósított modul pontos leírását.

Mindezek után a legsikeresebb példák felhasználásával a MRE egy olyan kiadványt jelentet meg, amely a jó példákon keresztül segíti a komplex tanulásszervezési formák elterjesztését.

Bízunk abban, hogy ez a program hozzájárul ahhoz, hogy a mai iskolák meghatározó lépést tegyenek a jövő iskolájává válás útján.