Interaktív foglalkozások az új történelem kerettantervhez

Interaktív foglalkozások készültek az újonnan bevezetett történelem kerettantervhez. A videókat is tartalmazó foglalkozások ismeretszerző- és a tanultakat átismétlő feladatokat tartalmaznak, ezért a tanórai feldolgozáshoz és az otthoni tanuláshoz egyaránt használhatók.

5. osztályos foglalkozások:

 1. Körülöttem a történelem
 2. Történelmi jelképek és az idő mérése
 3. Az ókori Egyiptom világa
 4. Az ókori Hellász öröksége
 5. Az ókori Róma öröksége
 6. A görög-római hadviselés
 7. Képek a népvándorlás korából
 8. Az Ószövetség népe
 9. Jézus élete, tanításai és a kereszténység
 10. Élet a várban
 11. Élet a kolostorban
 12. Élet a középkori városban
 13. A keresztes lovagok világa
 14. Történetek a magyarok eredetéről
 15. Honfoglalás és „kalandozások”
 16. Szent István keresztény államalapítása
 17. Árpád-házi királyportrék
 18. Árpád-kori szentek
 19. Árpád-kori győztes harcok és csaták
 20. Magyarország koronázási jelvényei

6. osztályos foglalkozások:

 1. Magyar királyportrék a 14–15. századból
 2. Hunyadi János, a törökverő
 3. Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó
 4. A földrajzi felfedezések
 5. A korai kapitalizmus
 6. A vallási megújulás
 7. Az új világkép kialakulása
 8. A török háborúk hősei
 9. Bocskai, Bethlen és Zrínyi
 10. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca
 11. Mária Terézia – egy nő a magyar trónon
 12. Élet a török hódoltság kori Magyarországon
 13.  Élet a 18. századi Magyarországon
 14. Ipari forradalom
 15. Társadalmi-politikai forradalom
 16. A reformkor
 17. A forradalom
 18. Képek a szabadságharc történetéből
 19. A kiegyezés

7. osztályos foglalkozások:

 1. A nemzeti eszme és a birodalmak kora
 2. Politikai eszmék: liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus
 3. A modernizálódó Magyarország
 4. A milleniumi Magyarország
 5. Az első világháború és következményei
 6. Magyarország 1918-1919-ben
 7. A trianoni békediktátum
 8. A kommunista Szovjetunió
 9. A nemzetiszocialista Németország
 10. A politika irányai
 11. Gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés
 12. Háború földön, tengeren és levegőben
 13. A holokauszt
 14. Magyarország a világháború idején
 15. A háború borzalmai
 16. A hidegháború
 17. A Nyugat
 18. A kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon
 19. A Rákosi-diktatúra
 20. Deportálások és munkatáborok a világháború végén és békeidőben

8. osztályos foglalkozások:

 1. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
 2. A kádári diktatúra
 3. Élet a Kádár-rendszerben
 4. A kétpólusú világ megszűnése és a rendszerváltoztatás Magyarországon
 5. Magyarország a rendszerváltoztatás után
 6. A határon túli magyarok
 7. A magyarországi nemzetiségek a 19. századtól napjainkig
 8. A hagyományos agrártársadalmak
 9. A modern társadalmak
 10. A modern demokrácia gyökerei
 11. A modern magyar állam
 12. Magyarország és az Európa Unió
 13. Közép-Európa
 14. Az Amerikai Egyesült Államok
 15. India
 16. Kína
 17. A Közel-Kelet
 18. Lábnyomaink a nagyvilágban
 19. A magyar megmaradás kérdései – A magyar történelem nagy korszakai és sorsfordulói

A foglalkozásokat megtalálják digitális tartalomtárunkban is a kereső mezőben a megfelelő évfolyamot és tantárgyat beállítva:

Digitális tartalomtár - történelem 7. évfolyam