Daloskönyv

Daloskönyvünket Lukin László és Ugrin Gábor középiskolai Ének-zene tankönyvének újabb dalokkal való kiegészítéseként adjuk közre, énekelni szerető 9–10. évfolyamos diákok és tanáraik számára.

A jelenlegi középiskolai ének-zene tankönyvet már az 1980-as évek óta használjuk, s bár időközben számos megújuláson és átdolgozáson átesett, szükségesnek láttuk, hogy a tankönyvben található dalanyag mellé – mely kiváló és igényes válogatás eredménye – ajánljunk további, ének-zene órákon énekelhető dalokat. A daloskönyv összeállításakor arra törekedtünk, hogy minél több, változatos műfajú és hangvételű dallal találkozhassanak a diákok. Ennek megfelelően kiadványunk a középkortól a kortárs zenéig sokféle dallamot tartalmaz, melyet tetszés szerint használhatnak fel a pedagóguskollégák is.

A kiadvány teljes egészében elérhető online, valamint minden dal kottája egyesével is letölthető. A dalok mellett megtalálható egy-egy link is, amely az adott dal korábbi előadását mutatja meg.

Valamint készül minden dalhoz egy-egy videó, amely a dal zongorán történő bemutatását segíti.

Cím: Daloskönyv 9-10. osztály
Kiadja: Református Tananyagfejlesztő Csoport, Budapest, 2020.
Szerkesztette: Pongor Gábor
Tördelés, nyomdai előkészítés, borítóterv: Rezessy Szabolcs
72 oldal, online

Online segédanyagok

Népdalok

Kattintson, és ugorjon a kategória dalaihoz!

Évszázadok dalai

Kattintson, és ugorjon a kategória dalaihoz!

Megzenésített versek, új dalok

Kattintson, és ugorjon a kategória dalaihoz!

Más népek dalai

Kattintson, és ugorjon a kategória dalaihoz!

Népdalok

MEGZENÉSÍTETT VERSEK, ÚJ DALOK