A hatalmi egyensúly évszázadai

  • Időtartam:

    4 óra

Témacsomag leírás

A Törikalauz célja, hogy bemutassa a 17-18. századi történelem legfontosabb háborúit és rávilágítson a katonai konfliktusok mögött megbújó nagyhatalmi érdekekre. A segédanyag elsősorban négy újkori háborúra – harmincéves háború (1618-1648), spanyol (1701-1715) és osztrák örökösödési háború (1740-1748), hétéves háború (1756-1763) – koncentrál, ezeken keresztül mutatja be a kor európai nagyhatalmait és egymáshoz fűződő viszonyukat.

Fejlesztési célok

A diákok fejleszthetik a kronologiai és topográfiai ismereteiket. Elmélyülhet tudásuk a vallási nézetkülönbségekben, valamint fejlődhet a kritikai gondolkodásuk.

Kerettantervi tematikai egység

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora

Szükséges eszközök

számítógép, projektor

Kulcsszavak

vallásszabadság, politika, hegemónia, nagyhatalom, egyensúly, felvilágosult abszolutizmus, abszolutizmus, alkotmányos monarchia

Felhasználható tanulási eszközök