Habsburg-ellenes harcok és vallási mozgalmak a XVII. században, a török kiűzése

  • Időtartam:

    2 óra

Témacsomag leírás

A Törikalauzban összegyűjtött segédanyagok a tanári felkészüléshez és a diákok önálló kutatómunkájának elősegítéséhez is hasznosíthatók. A képek a Habsburg-ellenes harcokban részt vevőket hozzák közelebb a diákokhoz, a térképek a csaták helyét jelölik. A linkek többsége a téma rövid összefoglalója a kollégák vagy az érdeklődőbb tanulók részére. A videók közötti filmekből kiválasztott részletek sok érdekes információt nyújthatnak, a rövidebbek tanórai bemutatásra is alkalmasak. A válogatás az interneten található ismeretanyagot gyűjtötte össze, hogy a pedagógus idejével takarékoskodhasson. A mai kor kívánalmainak megfelelően digitális tartalom is rendelkezésre áll.

Fejlesztési célok

A magyar függetlenségi törekvések legfontosabb állomásait bemutatni, az európai hatalmi helyzet átalakulásain keresztül érzékeltetni a Habsburg–magyar viszony változásait, vázolni a magyar és erdélyi rendek sajátos helyzetét, lehetőségeit, mozgásterét. Fontos a történelmi kulcsfogalmak ismerete és alkalmazása, a térképen való tájékozódás. Kritikai gondolkodás fejlesztése: történelmi személyiségek szerepe az eseményekben; a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Magyarország a kora újkorban

Szükséges eszközök

Tárgyak a dramatizáláshoz segítségül.

Kulcsszavak

rendi alkotmányosság, hűtlenség, felségárulás, protestánsüldözés, bujdosók, kurucok, Gubernium, rendi restauráció

Felhasználható tanulási eszközök