Halmazok, halmazok egymáshoz való viszonya és halmazműveletek

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Halmazok, halmazok egymáshoz való viszonya és halmazműveletek, illetve bibliai vagy egyházkerületekkel, egyházmegyékkel kapcsolatos alkalmazásuk.

Fejlesztési célok

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása. Elnevezések megtanulása, definíciókra való emlékezés.

Kerettantervi tematikai egység

Gondolkodási és megismerési módszerek.

Szükséges eszközök

Laptop, interaktív tábla vagy aktív panel; Tanulói értékelő táblázat – online kapcsolat szükséges.

Kulcsszavak

halmaz; műveletek