A∙B^C=D típusú egyenletek, illetve alkalmazásuk

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Egyszerű exponenciális egyenletek megoldása, kamatos kamat számításánál kapható egyenlettípusokra.

Fejlesztési célok

Exponenciális egyenletek megoldása módszerének gyakorlása, elmélyítése.

Kerettantervi tematikai egység

Számtan, algebra

Szükséges eszközök

Learningapps használatára képes eszközök a diákoknak

Kulcsszavak

exponenciális egyenlet;kamatos kamat;százalékszámítás

Felhasználható tanulási eszközök