Laboratóriumi eszközök és rendszabályok

  • Időtartam:

    45 perc

Témacsomag leírás

Laboratóriumi eszközök és rendszabályok megismerése. A vegyszereken található piktogrammok értelmezése, a biztonságos kísérletezés elsajátítása.

Fejlesztési célok

Munkafegyelem kialakítása, együttműködési készség fejlesztése, kézügyesség, megfigyelés fejlesztése.

Kerettantervi tematikai egység

Bevezetés a kémiába

Szükséges eszközök

Kristályos rézszulfát, sósav, szalmiákszesz, kémcső, kémcsőfogó, borszeszégő, gyufa

Kulcsszavak

kémcső, lombik, piktogramm, melegítés szabályai, biztonság, vegyszer

Felhasználható tanulási eszközök